Laatste nieuws...  September 2013:

Ouder nieuws...  Februari 2013:

Na een periode van minimale modelspoor activiteit door afronding van enkele projecten is de productie van nieuwe modellen afgelopen winter weer hervat!
Er is hard gewerkt aan de afronding van diverse nieuwe modellen die inmiddels in productie zijn. Daarnaast is de bouw van de Diesel 3 treinstellen in volle gang alhoewel de complete afronding nog zeker to het najaar van 2013 in beslag zal gaan nemen.

We zijn al weer enige tijd op de maandelijkse beurs te Houten aanwezig, leveringen / bestellingen per e-mail lopen nog enige tijd achter maar ook hier is de grootste achterstand ingelopen.
Nu de ontwikkeling van diverse modellen is afgerond gaan we ook deze laatste paar weken achterstand bijwerken en hopen dan steeds binnen 3 weken uw vragen te kunnen beantwoorden.

Wegens flink gestegen productiekosten van met name etswerk in de periode 2010-2013 zijn we genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren.
Deze prijzen gaan in per 01-02-2013. Eerdere e-mail bestellingen voor voorraad artikelen worden nog tegen de oude prijs uitgeleverd zodra uw bestelling wordt behandeld.
Dit geld in geen enkel geval voor de per 01-02-2013 nog te verschijnen nieuwe modellen, ook als deze al langere tijd besteld staan! Deze worden alleen tegen de nieuwe prijzen uitgeleverd.

Hieronder een overzicht van de modellen die komend jaar tot aan de zomer zullen worden uitgeleverd. In het najaar volgt de NS 1000 en daarna de NS mat '36. Overige nieuwe en aangekondigde modellen die vanaf de zomer leverbaar zijn worden nu niet vermeld. T.z.t. volgt weer een update van deze pagina als de levertijden van die modellen min of meer definitief zijn.

NIEUW
Ombouwset stoomlocomotief NS 8100


Ombouwset stoomlocomotief NS 4500 (uitlevering vanaf maart 2013)

Productievolgorde: We houden in principe onderstaande volgorde aan, alle gepland voor levering in 2013.

Daarnaast zijn er al diverse nieuwe modellen leverbaar of aangekondigd voor levering op korte termijn:

Er zijn tevens veel nieuwe scenery onderdelen bijgekomen, dit programma zal nog verder uitgebreid worden!

Spoor 0: Deze pagina's zijn nog niet bijgewerkt. Meest opvallende nieuws is:

Als laatste zijn er diverse nieuwe of vernieuwde losse onderdelen, alle zeer gedetailleerd uitgevoerd. Deze zullen over enige tijd op deze website worden geplaatst bij "onderdelen":

Zie verder ook de bijgewerkte pagina van de NS 1000 waar u enkele 3d impressies ziet van dit model dat in het najaar in productie gaat.

Aankondigingen van nieuwe modellen worden niet meer gedaan totdat het model al in productie is, uitgezonderd modellen in de hogere prijsklasse.

Als u door het menu bladert ziet u aan de gekleurde stippen of het een bestaand, nieuw of gewijzigd model betreft. Eerdere aankondigingen die nu leverbaar zijn staat eveneens als "nieuw" vermeld.

Nieuwsbrief MK Modelbouwstudio’s voorjaar 2012

We zijn weer aan begonnen met de productie!
Afgelopen jaar is voor mij een heel erg druk jaar geweest echter niet direct met de modellen van MK Modelbouwstudio's. Ik ben bezig geweest met de verbouwing thuis die een stuk langer duurde dan verwacht omdat er ook constructieve problemen opgelost moesten worden. Vanwege de verbouwing kwam begin 2011 vrij abrupt de werkruimte te vervallen voor een periode van minimaal een half jaar. Alles moest in kratten worden verzameld en tijdelijk worden opgeslagen...
Gelijktijdig werd in Goes bij de Stoomtrein Goes-Borsele een subsidie toegekend voor de restauratie van het tractiegebouw (locomotievenloods) uit 1927. Als vrijwilliger was ik al zeer nauw bij dit project betrokken in alle voorbereiding. Het duurde ruim 8 jaar voor de subsidie werd toegekend. Om het project goed aan te sturen ben ik tijdelijk als parttime projectleider voor dit werk aan de slag gegaan wat goed uitkwam, de werkkamer was immers tijdelijk opgedoekt (er was op dat moment niet meer dan 1 muur van over met een stuk dak). Het project koste veel tijd om alle details even goed uit te voeren als u dat voor de modellen gewend bent. Het Tractiegebouw is nu inwendig al grotendeels weer naar oorspronkelijke toestand gerestaureerd, eind 2012 is ook de rest klaar. Het publiek kan vanaf het volgende stoomtrein seizoen komen genieten van deze unieke spoorweg werkplaats in oude sfeer. Meer hierover leest u tzt op de site van de SGB; www.destoomtrein.nl

Met bovenstaand project en de verbouwing was de week grotendeels vol. De resterende tijd werd besteed aan een ander langlopend project. Sinds begin 2010 ben ik in het Spoorwegmuseum te Utrecht bezig met de bouw van de modelbaan "Amsterdam Centraal 1889". Deze maquette beeld het centraal station en de omgeving (o.a. locdepot) uit in het jaar dat het station open ging. Hiervan is de eerste fase nu nagenoeg afgerond (met name sporenplan, landschap en treinen). Dit project zal mogelijk nog een tijdlang doorlopen komende jaren voor het afbouwen van o.a de gebouwen enz. U vind deze maquette in het Spoorwegmuseum in de ruimte voordat u het theater in gaat aan de linkerzijde (deur links naast het NCS lokaalspoor rijtuig).
Indirect leid dit project tot het komend jaar beschikbaar komen van bijzondere stukjes scenery zoals Nederlandse straatlantaarns, verschillende bruggen, brugdelen, landhoofden enz. en een flinke variatie aan antiek HSM rijtuigjes van voor 1889. De al langere tijd aangekondigde NS 1000 stoomloc hoort hier natuurlijk ook bij. Vanaf midden dit jaar zullen twee exemplaren op de maquette hun dagelijkse rondjes rijden.

Zo bleef er weinig tijd over voor de andere zaken. In de praktijk kwam het erop neer dat ik begin 2011 moest besluiten om de modeltreinen productie tijdelijk geheel stil te zetten. Voornamelijk wegens het gebrek aan werkruimte.

Inmiddels loopt de verbouwing op zijn einde, over ca 4 weken is alles eindelijk klaar. De werkkamer was uiteindelijk pas eind oktober 2011 gereed. De oppervlakte is verdubbeld en beter verlicht, voorzien van prima werktafels enz, kortom een hele verbetering! Als eerste is de voorraad nagegaan en zijn veel spullen bijbesteld. Vervolgens is alles voor de te bouwen treinstellen uitgezocht...

Gebouwde modellen....
De onverwacht grote hoeveelheid gebouwde modellen die in 2008-2010 zijn besteld maakte het moeilijk om tijd vrij te maken voor de nieuw aangekondigde modellen. Conclusie was dat beide zaken moeilijk tegelijk konden gaan lopen, ik kom daarvoor tijd tekort. Dit heeft er toe geleid dat ik heb besloten een een flinke stap te nemen. Per 1 januari is dan ook een eerste personeelslid in vaste dienst gekomen, specifiek om deze achterstand mee in te lopen. Hierdoor verwachten we voor eind 2013 eindelijk de resterende DE3 treinstellen gereed en geleverd te hebben. Aansluitend op de DE3 treinstellen worden de andere gebouwde modellen die al besteld staan geleverd (OmBC enz).
Nieuwe bestellingen voor gebouwde modellen nemen we nog steeds niet aan, pas als er zicht op is dat dit een haalbare optie is kan dit mogelijk wijzigen.

Nieuwe  modellen...
Met de extra hulp komt er eindelijk tijd vrij voor de vele aangekondigde nieuwe modellen. We gaan in de loop van 2012 er hard aan werken om ook deze achterstand in te lopen. Alles wat aangekondigd is komt ook daadwerkelijk op termijn uit (niet alles tegelijk!) maar daarnaast zullen er ook nog diverse andere nieuwtjes volgen. Zoals eerder gemeld kondigen we deze lang niet altijd meer tevoren aan maar per nieuwsbrief zult u tzt weer op de hoogte worden gehouden.
De modellen die als eerste komend half jaar uitgewerkt worden zijn: NS 4500 ombouwset, NS 1000 stoomloc, draaischijf, NS 18-luiker goederenwagens.

Bestellingen...
De e-mail bestellingen en vragen lopen nog steeds heel erg achter. Ik kan pas na Rail 2012 (Houten, 24-26 februari) hier vaart achter zetten. Tot die tijd ben ik druk bezig de productie van de treinstellen op te starten en voorraad voor de beurs in orde te maken. Mogelijk is er dan ook een nieuw model als afgebouwd model gereed, heel misschien zelfs leverbaar...
Ik vraag u nog enig geduld, alle mail wordt nog beantwoord maar het zal nog even duren. Mail met bestellingen van artikelen die al leverbaar zijn zullen prioriteit krijgen, pas daarna volgen de e-mails met algemene vragen en bestellingen van nog uit te brengen artikelen.

Internetsite...
De rest van deze site is nu nog niet bijgewerkt. Ook dit kost veel tijd omdat er veel aangepast dient te worden.

Tot slot: enthousiast het nieuwe jaar in!
Nu een aantal zaken zo goed als afgerond is en er extra hulp is kijken we weer met plezier uit naar de toekomst. We hopen dit jaar vele modelbouwers blij te maken met hun lang verwachte bestellingen en gebouwde modellen.

Maykel Kastelijn  20-1-2012