Modellen NS Diesel 3 treinstellen bouwjaar 1934

Niet meer leverbaar. Uitlevering gebouwde modellen loopt door tot najaar 2013

Nummerlijst en overzichten NS DE 3 treinstel 1934

Deze lijst is opgesteld door dhr. Otto Dijkstra (bijgewerkt op 18-1-2006). Wij willen hem dan ook zeer hartelijk danken voor deze wel zeer uitgebreide informatie. Het uitgebreide onderzoek dat naar aanleiding van dit model door het is gedaan heeft tot dit nagenoeg complete overzicht over de levensloop van deze treinstelserie geleid. De tabellen bevatten o.a.:

U kunt hieronder dit overzicht downloaden als Excel bestand voor eigen gebruik. Publicatie in enige vorm of commercieel gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en/of MK Modelbouwstudio's. Mocht u aanvullingen hebben dan stellen we een berichtje zeer op prijs! Vooral informatie betreffende de kleuren van de treinstellen na 1954 en nummers van de motorwagens in de treinstellen na 1952 is nog niet compleet.

Download HIERONDER de Excel nummerlijst door met uw RECHTER MUISKNOP aan te klikken en kiezen voor "opslaan als". Na opslaan kunt u dit openen met o.a. Microsoft Excel en diverse andere spreadsheet programma's.

Klik hier met rechter muisknop en sla het bestand op:
DOWNLOAD NUMMERLIJST DIESEL 3

Toelichting en opmerkingen bij de nummerlijst

Eerste kolom:
Bovenaan vind u de verkorte benamingen per type terug dat ze gekend hebben (b.v. mC, Bk etc.) Hieronder het bakcodenummer, in 1950 aan alle stellen toegekend, ook aan buiten dienst zijnde stellen (vermeld als fictief tussen haakjes)

Overige kolommen:
Per bak het nummer van het treinstel waarin deze is geplaatst

Kolom met kleurstellingen:
Kleur van de bak zover te achterhalen van foto's. Enkele gegevens zijn ingeschat op basis van zwart-wit foto's. Kleurcontrasten zijn hierbij bepalend geweest. Tamelijk onzekere inschattingen zijn niet opgenomen in de tabel.

Markeringen:
Kader, lichtgrijs
Kader, donker grijs
Donker vak
Haakjes om nummer

Algemeen voor gebruik:
De twee koprijtuigen waren vanaf 1950 samen 1 treinstel met een eigen nummer. De motorwagens kregen toen ook een eigen nummer.
Een treinstel kon daarna dus bestaan uit b.v. twee koprijtuigen met nummer 163 en daartussen motorwagen 148.
Als "basis" voor het treinstelnummer hield men na 1950 dat van de BCk (werd ABk) koprijtuigen aan.
Het is niet mogelijk gebleken een duidelijk overzicht te krijgen waaruit blijkt welke motorwagen in welke periode in een bepaald treinstel heeft dienst gedaan
Enkel de gegevens die hierover wel bekend zijn staan in de tabel vermeld, de overige vakken zijn blanco gelaten.

Algemene gegevens:
1e proefrit Utrecht - Arnhem: 9-3-1934
2e proefrit, hoogste snelhied 143 km/h Utrecht - Arnhem: 14-3-1934
1e rit voor publiek: 19-4-1934
Promotierit voor Tweede Kamer: 20-4-1934
Promotierit voor Eerste Kamer: 25-4-1934
Eerste inzet in normale dienst: 15-5-1934
Laatste rit in normale dienst: 13-12-1963