Spoor 0 - Messing bouwset stoomlocomotieven serie NS 1301-1478 (ex SS / NBDS).

Dit model gaat over enkele jaren in productie


Statiefoto van een NS 1300 rond 1930

Onderstaande twee foto's van de NS 1475 in H0 met tenderkap. Zowel de foto's als het model zijn gemaakt door Lokwerkstatt_Drg.

In de onderstaande uitvoering deden de NBDS machines dienst vanaf ca 1909 in de nieuwe blauwe kleur. Daarvoor waren ze donkergroen geschilderd.

Stoomlocomotieven serie NS 1301-1479, Staatspoor no. 301-375 en NBDS no. 6,7,11

Het origineel
De stoomlocomotieven van de NS uit de serie 1301-1479 werden in 1881 tot 1895 gebouwd bij Beyer Peacock voor de voormalige Staatsspoorwegen (S.S.) en de Noord Brabant Duitsche Spoorweg Maatschappij (N.B.D.S.). Bij de SS kwamen de locs in dienst in de serie 301-475. Het succes van deze locserie blijkt uit het feit dat er gedurende de 15 jaar dat deze machines werden geleverd er nagenoeg geen enkel ander type locomotief door de SS werd besteld. Ze waren de eerste S.S. locomotieven in de nieuwe lichtgroene kleur en kregen daardoor al snel de bijnaam "Grote Groenen".
In eerste instantie waren ze voor de sneltreindienst ontworpen maar ze bleken al snel ook voor de goederendienst zeer geschikt te zijn. In totaal werden er 175 locomotieven voor de SS gebouwd en 3 voor de N.B.D.S.
Rond 1910 werden de locomotieven bij de SS voorzien van een voorverwarmer inrichting. Ook werd het dak van het machinistenhuis verlengd en de vloer iets verhoogd. De NBDS machines werden bij de NS hieraan gelijk gemaakt. Bij de NS reden de meeste locomotieven stoptreinen en goederentreinen. Sneltreinen kwamen na introductie van de NS serie 3700 al niet meer voor nadat de NS serie 1700 al eerder een groot deel hiervan had overgenomen.
Doordat veel machines ook de rangeerdienst op kleinere stations gingen verrichten in de jaren dertig werd op de ketel een extra zanddom werd aangebracht. Hierdoor kon men ook bij achteruit rijden zand strooien. Ook kregen veel machines een tenderkap (zie de tekeningen hieronder van de NS uitvoering). Deze werden aangebracht om wat meer comfort voor de stoker en machinist te krijgen bij achteruit rijden. Veel machines gingen rond 1935 op reserve en binnen enkele jaren volgde sloop. In 1940 ging het laatste exemplaar buiten dienst. En exemplaar uit deze zeer grote serie werd gelukkig bewaard en is ook nu nog in het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht te zien.

Het model:
Dit model wordt geproduceerd in een gelimiteerde oplage van 50 stuks. Dit model gaat mogelijk in 2014-2015 in productie, afhankelijk van de voortgang van de H0 producties. De constructie van het model is nog niet definitief. Nagenoeg de gehele loc zal uit etswerk bestaand met diverse messing gietdelen en wordt voorzien van een aandrijving. Deze kit zal niet als gebouwd model verschijnen.

Staatsspoor serie 301-475 (na 1921 NS 1301-1475)


In de afgebeelde uitvoering werden de locomotieven geleverd aan de SS tussen 1880 en 1895. Ze waren de eerste S.S. locomotieven in de nieuwe lichtgroene kleur en kregen daardoor de bijnaam "Grote Groenen". Ze waren voor de sneltreindienst ontworpen maar ze bleken ook voor de goederendienst zeer geschikt te zijn. Er werd 15 jaar lang geen ander type locomotieven door de SS besteld (op rangeerlocomotieven na). In totaal werden er 175 locomotieven voor de SS gebouwd en 3 voor de N.B.D.S. (no. 6,7,11).

NS serie 1301-1479


In deze uitvoering heeft een groot deel van de serie haar laatste jaren gereden. Daarbij waren ze voorzien van een tenderkap en een extra zandstrooier. Dit voor de rangeer- en lokaaldienst waar veel machines vanaf 1930 in terecht kwamen. De laatste werden in 1939 buiten dienst gesteld. Alleen de N.S. 1326 (ex S.S. 327) is van deze serie bewaard gebleven en is in originele lichtgroene uitvoering te zien in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

N.B.D.S. serie 6,7,11  


De Noord Brabant Duitse Spoorwegmaatschappij (N.B.D.S.) had eerst een aantal S.S. locomotieven als proef gehuurd. Deze bevielen ook daar zo goed dat er een drietal van deze locomotieven werden aangeschaft. Deze waren op kleine details na gelijk aan de laatste levering aan de S.S. Ook deze hadden b.v. schuifruiten in het machinistenhuis. De locomotieven waren oorspronkelijk donkergroen met zwarte biezen op de hoeken. Daarbinnen was een brede witte en een smalle rode bies geschilderd. Na de introductie van de "Blauwe Brabanders" (NS serie 3500) in 1907, werden ook deze locomotieven vanaf 1909 donkerblauw geschilderd.

Bouwset: Stoomlocomotief serie NS 1300, SS/NBDS/NS uitvoering;   _____
prijs en levertijd nog niet bekend !