Spoor 0 - Messing model 3e klasse rijtuig met zijramen (NS / SS / NBDS)

Periode 1863-1936, art. m-45212


Afgebeeld: Staatsspoor uitvoering vanaf de eeuwwisseling met gasverlichting.

De SS bouwde naast de hoofdserie zonder zijruiten naast de deuren, ook 40 rijtuigen met zijruiten. Van deze serie waren 10 stuks met remhuis uitgevoerd. In 1936 ging de laatste buiten dienst, in 1933 de laatste twee beremde.

De NBDS had gelijke rijtuigen in dienst als 3e klasse rijtuigen. Een deel daarvan is later verbouwd tot 3e/4e klasse en een paar tot geheel 4e klasse rijtuig. Het 3e/4e klasse rijtuig was half grijs en half bruin (per klasse een kleur). 

Bouwset nr. m-212nsk            NS uitvoering    185,-
m-212ssk             SS uitvoering    185,-
m-212nbdsk  NBDS uitvoering    185,-