Spoor 0 - Messing bouwset postrijtuig / 3e klasse rijtuig met postafdeling (SS)

Periode 1863-1927, art. m-45219ss-post


Afgebeeld: Rijtuig met 1 postafdeling periode 1868-1887 (nog zonder dat al het lijstwerk zwart is gemaakt).
Na 1887 is het hele model groen geschilderd.

Staatspoor Postrijtuigen en rijtuigen met post afdelingen:

Een deel van de serie "standaard" 3e klasse rijtuigen met rechte wanden was bij aflevering van een aantal postcoupe's voorzien die kosteloos beschikbaar moesten worden gesteld aan de posterijen. Door de latere komst van geheel voor postvervoer ingerichte rijtuigen werden veel van deze gecombineerde rijtuigen weer geheel voor personenvervoer ingericht. Een aantal werd juist geheel voor postvervoer ingericht.
Niet alle rijtuigen zijn met postafdeling geleverd, een deel is hier later pas van voorzien. Zo werden C 82-84, 90, 91, 96-105 aan 1 zijde ingericht tot postrijtuig, totaal 3 coupe's lang (1875). De middelste deur van de drie tot postafdeling samengevoegde coupes bleef gebruikt, bij de andere twee werden de opstaptreden en deursluitingen verwijderd.
Van deze rijtuigen werden de C 90, 91, 96-105 in 1887 nogmaals verbouwd, nu tot geheel postrijtuig L 58-69. Ze kregen daarbij Westinghouse remwerk. Aan de buitenzijde wijzigde er niets opvallends. Alleen de middelste deurkruk bleef aanwezig, de andere werden afgenomen. De wagen zelf werd vrijwel zeker geheel groen geschilderd (mogelijk nog geel) en op het dak kwam naast de deur een T ventilator voor de kleine potkachel die binnen werd geplaatst.

Rond 1910-1912 zijn de bakken van deze postrijtuigen en van de oudste 1e/2e klasse rijtuigen van het onderstel gesloopt en is op de onderstellen een nieuwe serie bagagewagens voor goederentreinen gebouwd.

Kleurstelling rijtuigen 3e klasse: bruin met gouden opschriften, na 1917 groen met witte opschriften. Dit model is met of zonder remstoel en/of kap te bouwen.
Kleurstelling postafdelingen: Niet bekend is of ook de SS rijtuigen met postafdeling in 2 kleuren werden geschilderd maar aangezien dit bij vrijwel alle maatschappijen gebruikelijk was ligt dit wel voor de hand. De postafdelingen werden daarbij geel, de rest bleef roodbruin. Voor het 3e klasse publiek (dat niet altijd goed kon lezen!) was een afwijkende kleur zeer praktisch, men opende zo niet per ongeluk de deur van een postcompartiment. Bij de komst van rijtuigen voor alleen postvervoer is deze noodzaak komen te vervallen, de postrijtuigen werden groen zoals de luxe AB rijtuigen en de spoorwegen gingen er vanuit dat publiek dat van deze rijtuigen gebruik maakte de tekst "Posterijen" op de deur kon lezen...
Kleurstelling als postrijtuig: De rijtuigen die geheel waren ingericht voor postvervoer zijn later vrijwel altijd groen. De HSM kende opvallend genoeg bruine postrijtuigen. Onbekend is wanneer de postrijtuigen en postafdelingen van geel naar groen zijn overgegaan. Meest voor de hand ligt de periode dat de gemengde rijtuigen met postafdelingen niet meer gebruikt werden (1887).
Kleurstelling na 1917: Vanaf 1917 werden alle rijtuigen voortaan groen en kregen ze witte opschriften met emaille klasseborden (zoals ook NS zou toepassen).

Bouwset nr m-45219ss-post   SS uitvoering    185,-